Herning Brandkorpsforening           
   
   

 

Kort omkring beredskabet:
Herning Kommunale Beredskab har ansvaret for indsatsen ved de ulykker som finder sted inden for kommunens grænser.
Det er blandt andet brande, sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, naturkatastrofer, akutte uheld med farlige stoffer på landjorden og i søer og vandløb.
Beredskabet har også opgaver med forebyggelse af ulykker og brand og fører brandsyn på brandfarlige virksomheder og steder hvor der opholder sig mange mennesker. Vi giver også tilladelser til afholdelse af større arrangementer.
I tilfælde af katastrofe eller f.eks. terror er det også beredskabets ansvar, at befolkningen bliver indkvarteret og får nødforplejning.

Jobbet som brandsvend:
Jobbet som brandsvend ved Herning Kommunale Beredskab er et job du passer sideløbende med din hovedbeskæftigelse.
Ved alarm skal du kunne stille på Beredskabsstationen inden for fire minutter fra alarmtidspunktet.
Der er naturligvis mulighed for på forhånd at foretage vagtbytning med kolleger fra de øvrige vagthold.

Uddannelse:
Hvis du har lyst til at være med i beredskabet som deltidsansat brandmand eller som frivillig, sørger kommunen for den nødvendige specialuddannelse. Henvend dig til os, hvis du er interesseret i at få nærmere oplysninger om, hvad der kræves og tilbydes for at være med.
Læs mere på Herning kommunes hjemmeside